lenen kost geld

Finantis

Informatie over hypotheken en lenen

Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Finantis.nl van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Finantis.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de eventuele  beoordelingen en vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Rechten

Finantis.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Finantis.nl of de rechthebbende.

Diensten

Finantis.nl levert zelf geen diensten of goederen. Wij willen u middels deze website informeren en op de mogelijkheid attenderen van diverse hypotheek- en leningvormen en u doorverwijzen naar uw behoeftes. Door middel van verwijzingen en links op de website verwijzen wij u door, hieruit verkrijgen wij inkomsten. Wij hopen op uw begrip en staan open voor iedere suggestie ter verbetering van de site om u en anderen nog beter van informatie te kunnen voorzien. Een hypotheek of lening die u afsluit voor welke hypotheek- of leningsoort dan ook is geen verbintenis met Finantis.nl maar met de maatschappij waar u de verbintenis mee aan gaat. In het geval van onduidelijkheden en/of vragen omtrent de door u afgesloten verbintenis verwijzen wij u naar de contact mogelijkheden vermeld op dit contract of de website van de verlenende maatschappij.

Wijzigingen

Finantis.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.