lenen kost geld

Finantis

Informatie over hypotheken en lenen

Startershypotheek

Hoewel de huizenprijzen de afgelopen 10 jaar behoorlijk zijn gedaald is het voor starters een stuk lastiger geworden om een hypotheek af te sluiten. Waar voorheen de geldverstrekkers niet schroomden om zo maar een hypotheek te verstrekken op basis van 5 tot 6 keer het jaarinkomen van de klant, is dat vandaag de dag lang niet meer het geval. Daarnaast is het tegenwoordig vaak vereist om zelf een behoorlijk bedrag mee te nemen voor de bekostiging van de aan te kopen woning.

Ook werd er in het verleden heel gemakkelijk tot wel 150% tot 200% van de maximale woningwaarde aan hypotheek verstrekt om een woning aan te kopen en te verbouwen of in te richten. Ook dit is aan banden gelegd door de overheid. Vanaf 2016 mag er niet meer dan 102% van de woningwaarde aan hypotheek worden verstrekt en vanaf 2018 zelfs 100%. Hierbij wordt uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning. Vaak ligt deze waarde lager dan de verkoopprijs van een woning, waardoor een starter dus eigen geld moet bijleggen om een woning te kunnen kopen. Veel starters staan vaak nog aan het begin van hun loopbaan en hebben geen grote bedragen direct voor handen.

Regelingen voor starters

Ook de regelingen voor starters die er waren zijn ingeperkt. Zo is de koopsubsidie bijvoorbeeld afgeschaft, wat het er voor starters ook niet eenvoudiger gemaakt heeft om een hypotheek af te sluiten. Sommige gemeenten verstrekken nog wel startersleningen, maar dit zijn er slechts een zeer gering aantal. Welke regelingen zijn er dan nog wel? Eigenlijk is er nog maar één regeling waar starters echt iets aan hebben als het gaat om het afsluiten van een hypotheek en dat is de regeling garantstelling ouders.

Garantstelling ouders

Starters hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling Garantstelling Ouders. Dit houdt is dat ouders garant kunnen staan voor hun kinderen als het gaat om de aflossing van de hypotheek. Vaak is het inkomen van starters niet hoog genoeg om voldoende hypotheek te krijgen. Op basis van het inkomen van de ouders kan dan soms toch een hypotheek worden verstrekt. De garantstelling houdt dan in dat als de kinderen niet kunnen voldoen aan de aflossingsverplichting die de hypotheek met zich meebrengt, de lasten worden verhaald op de ouders.

NHG: Nationale Hypotheek Garantie

Bij startershypotheken stellen veel geldverstrekkers tegenwoordig ook verplicht dat deze worden afgesloten onder NHG. Deze garantie houdt in dat als starters niet aan hun aflossingsverplichting kunnen voldoen en gedwongen zijn hun huis te verkopen, zij niet blijven zitten met een restschuld. NHG is dus eigenlijk een soort bescherming voor starters.